Aking mahal na mga kaibigan na Filipino, Gusto ko ay magiging masaya na makita ka bukas gabi kapag maglaro ako sa TIME sa Makati (Makati Avenue)! Magkita tayo bukas, sabihin magkaroon ng isang magandang panahon sama-sama! πŸ˜€

apps.facebook.com/concertsbybit/facebook/events/7162519/rsvp?art…

Vogelmann @ Time

apps.facebook.com/concertsbybit/facebook/events/7162519/rsvp?art…

via www.facebook.com/pages/p/180934539892

Say something, preferably nice...